default_mobilelogo
Oddíl Členské Oddílové Celkem
R a D Rodič 500,- / 200,- 0,- 500,- / 200,-
R a D Dítě 200,- 1 000,- 1200,-
Předškolní děti (1x týdně) 200,- 600,- 800,-
Předškolní děti (2x týdně) 200,- 1 000,- 1 200,-
Mladší a starší žactvo 200,- 1 000,- 1 200,-
Dorost 200,- 1 000,- 1 200,-
Muži (do 65 let) 500,- 1 000,- 1 500,- 
Muži (nad 65 let) 200,- 1 000,- 1 200,-
Power Joga, Jóga (do 65 let) 500,-  perm. 500,- 500,-
Power Joga, Jóga (nad 65 let) 200,-  perm. 500,- 200,-
Kondiční a zdravotní cvičení  (do 65 let) 500,-  perm. 500,- 500,-
Kondiční a zdravotní cvičení (nad 65 let)  200,-   perm. 500,-  200,-
Jóga pro seniory (do 65 let) 500,- 1 000,- 1 500,-
Jóga pro seniory (nad 65 let) 200,- 1 000,- 1 200,-
Karate (leden - červen / září - říjen)  200,-   900,- / 600,-  
Šerm (leden - červen / září - říjen)  200,-   dle seznamu  
Gymnastika (leden - červen / září - říjen)  200,-   dle seznamu